Navigácia

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola
  Levočská 5, Poprad 058 50
 • 052/7722704
Štvrtok 17. 1. 2019

Vitajte na stránke školy venovanej prospechu našich žiakov - vitajte v žiackej knižke.

Nevieš, či a ako sa ti zmenil rozvrh, pozri si rozvrh a suplovanie.

Novinky

 • Elektronická žiacka knižka

  Táto časť stránky školy slúži na účely elektronickej žiackej knižky, rozvrhov a suplovania. Všetky ďalšie informácie nájdete na www.szspp.sk.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola
  Levočská 5, Poprad 058 50
 • 052/7722704

Fotogaléria