Navigácia

Kontakt

adresa: Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5, Poprad 058 50
email: skola@szspp.sk
telefónne číslo: 052/7722704
Sobota 16. 1. 2021

Vitajte na stránke školy venovanej prospechu našich žiakov - vitajte v žiackej knižke.

Nevieš, či a ako sa ti zmenil rozvrh, pozri si rozvrh a suplovanie.

EŽK

  • Elektronická žiacka knižka

    Táto časť stránky školy slúži na účely elektronickej žiackej knižky, rozvrhov a suplovania. Všetky ďalšie informácie nájdete na www.szspp.sk.

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola
    Levočská 5, Poprad 058 50
  • 052/7722704

Fotogaléria