Navigácia

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola
    Levočská 5, Poprad 058 50
  • 052/7722704
Streda 22. 11. 2017

Vitajte na stránke školy venovanej prospechu našich žiakov - vitajte v žiackej knižke.

Nevieš, či a ako sa ti zmenil rozvrh, pozri si rozvrh a suplovanie.

Novinky

  • Táto časť stránky školy slúži na účely elektronickej žiackej knižky, rozvrhov a suplovania. Všetky ďalšie informácie nájdete na www.szspp.sk.

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola
    Levočská 5, Poprad 058 50
  • 052/7722704

Fotogaléria